Hydroosev

HYDROOSEV je kvalitní metoda osevu, při níž se používá směs složená z vody, osiva, mulčovacího materiálu a různých dalších přísad, jako jsou např. hnojiva, fixační složky a půdní doplňky.

Historie

Hydroosev vznikl před více než padesáti lety jako způsob efektivního osevu velkých a těžko dostupných ploch. Původně se jednalo o proces o dvou krocích, kdy se nejprve rozeselo osivo, a poté bylo překryté mulčovacím materiálem. Později se osivo začalo míchat s mulčovacím materiálem, aby bylo možné aplikovat obě složky současně. Od této doby se do směsi přidávají také hnojiva a jiné doplňky, které činí hydroosev ještě efektivnějším.

Princip hydroosevu

Složky, které tvoří hydroosévací směs, jsou míchány v nádrži. Tato nádrž je připevněna na šasi nákladního automobilu či přívěsu. Směs je po promíchání nastříkána na plochu tak, že tvoří jednolitou vrstvu materiálu, který odolává erozi, udržuje vlhkost a zvyšuje klíčivost. Při aplikaci jsou semena obalena mulčovacím materiálem, který zadržuje vodu. Jak rostliny klíčí a rostou, vlákna mulče se postupně rozkládají, čímž do půdy uvolňují organické živiny. Semena vyžadují ke klíčení vlhko a teplo, což jim hydroosev poskytuje.

Všestrannost hydroosevu

Hydroosev má celou řadu využití. Osvědčil se i při osevu velkých nepřístupných ploch a v dalších komplikovaných projektech, kde nelze využít tradiční metody osevu. Je ekonomicky výhodnějším způsobem zakládání trávníku, než je pokládání travních koberců a rychlejší než klasické osévání. Hydroosev není omezen jen na trávy. Lze ho použít i pro směsi semen polních květin, při obnově porostuzabránění půdní erozi, apod.

Některé z typických projektů, kde je hydroosev úspěšně využíván:

  • Trávníky a parky
  • Golfová hřiště, sjezdovky
  • Projekty s protierozním zaměřením
  • Stabilizace svahů
  • Rekultivace a obnovení vegetace
  • Snížení prašnosti, pokrývání skládek