Kácení stromů

Kdy je nutné se obrátit na profesionály v kácení stromů?

  • Okolí nebo strom neumožňuje svými parametry bezpečné složení celého stromu
  • Strom je dutý
  • Strom je vychýlený mimo směr pádu
  • V blízkosti stromu vede elektrické napětí
  • V blízkosti stromu se nachází budova
  • Složení celého stromu nese riziko poškození okolního majetku

Práce ve výškách se nebojíme

Potřebujete-li prořezat korunu špatně přístupného stromu, jehož větve zasahují do oken Vašeho domu nebo do drátů elektrického vedení kontaktujte nás. Provádíme práce ve výškách jak s použitím zvedací plošiny, tak pomocí horolezecké techniky.

Rizikům předcházíme

Práce ve výškách a rizikové kácení stromů je bezesporu fyzicky a odborně náročné. Je tedy samozřejmostí, že tyto činnosti vykonávají profesionálové, kteří mají zkušenosti, jsou odborně proškoleni a umí pružně reagovat na aktuální situaci. Jsme také pojištěni proti škodám, které bychom mohli při práci způsobit.